جا مایعی (جا الکلی) 50ml

20000 تومان

مقایسه

توضیحات

جا مایعی (جا الکلی) 50ml سرنگدار سفید جا مایعی سوزن دار (جا الکلی) 50ML آنتی استاتیک مرغوب – جا مایعی مخصوص مایعاتی نظیر الکل، مایع فلکس، تینر و . . .